Omtanke for andre

Mange optikere bidrar på frivillig basis med synshjelp til mennesker som virkelig trenger det. Norges Optikerforbund har et humanitært utvalg som gjerne vil høre fra deg!

Bildetekst: Humanitærutvalget i Norges Optikerforbund består av Martin Leander Olsen, Anne Norvik Jervell og Anne Valleli Teige (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Martin Leander Olsen leder utvalget som viderefører en lang tradisjon i NOF innen bistand og humanitært arbeid i inn- og utland.

Selv har han vært flere ganger i Moldova, på synsklinikk og fulgt utviklingen av optikerutdanning i landet. NOF samlet i flere år inn penger for å gi synshjelp til Moldova og våre medlemmer bistod for å få i gang optikerutdanningen i landet.

Tidligere har NOF bidratt både internasjonalt og lokalt. Humanitærutvalget har også gitt synshjelp til innsatte i norske fengsler og hatt arrangementer på Verdens synsdag i oktober.

Det humanitære arbeidet skal videreføres i 2024. Nå ønsker vi å høre fra deg som deltar humanitært i hovedsak i Norge. Vi vet engasjementet blant optikere er stort. Vi vil gjerne bli inspirert og Optikeren skal lage reportasjer om temaet.

Ta kontakt med oss og skriv noen linjer om hva du eller din butikk gjør for lokalsamfunnet.

Send en epost til post@optikerforbund.no merket «Humanitært»