Ønske om å øke kunnskapen?

DET ER VIKTIG Å VÆRE KLAR OVER AT FRISTEN FOR Å SØKE FLERE AV KURSENE ER DEN 20.06.11. AFOS SIER AT DE SOM ER INTERESSERT LIKEVEL SKAL TA KONTAKT!!!

Master i synsvitenskap gir mulighet for følgende kurs høsten 2011:

 

Synshemmede videregående kurs II a (5 sp) (MVS1-LV2a)

 • Sentral tematikk: svaksyntoptometri og synsfysiologi, svaksyntoptikk, linser, linsesystemer og optoteknikk
 • Emnebeskrivelse: detaljert emnebeskrivelse
 • Ukeplan: finnes her
 • Siste kursutlysning: finnes her
 • Søknadsskjema: via Søknadsweb
 • Søknadsfrist: 20. juni 2011
 • Kursavgift: Kr. 9450.-. Stipulert pris forbeholder minimum 16 deltagere per kurs.

 

Synshemmede videregående kurs II b (5 sp) (MVS1-LV2b)

 • Sentral tematikk: IKT og synshemmede (OCR, braille, kunstig tale, og mobiltelefoner)
 • Emnebeskrivelse: finnes her
 • Ukeplan: finnes her
 • Siste kursutlysning: finnes her
 • Søknadsskjema: via Søknadsweb
 • Søknadsfrist: 20. juni 2011
 • Kursavgift: Kr. 9450,-. Stipulert pris forbeholder minimum 16 deltagere per kurs.

 

Synshemmede videregående kurs II c (5 sp) (MVS1-LV2c)

 • Sentral tematikk: Tilrettelegging av fysisk miljø: lys, ergonomi og teknologi
 • Emnebeskrivelse: finnes her
 • Ukeplan: finnes her
 • Siste kursutlysning: finnes her
 • Søknadsskjema: via Søknadsweb
 • Søknadsfrist: 20. juni 2011
 • Kursavgift: Kr. 9450,-. Stipulert pris forbeholder minimum 16 deltagere per kurs.

 

Statistikk II Søknadsfrist: 20. juni 2011

·       Kurset er tilrettelagt for kandidater som har fullført kurset vitenskapsteori, forskningsmetoder og statistikk I, men kan også taes av kandidater som har tilsvarende bakgrunn i statistikk. http://www.hibu.no/afos/kurs/statistikk_ii/

 

Mikroskopering og histologi Søknadsfrist: 20. juni 2011

Kurset er tilrettelagt for kandidater som har fullført kurset vitenskapsteori, forskningsmetoder og statistikk I, men kan også taes av kandidater uten tilsvarende bakgrunn. http://www.hibu.no/afos/kurs/mikroskopering/

 

Spesialistutdanning i kontaktlinsetilpasning – Kontaktlinsekurs:

Det er nå forlenget søknadsfrist til 1. august 2011 for dette kurset.  Se Studiefakta-boksen på http://www.hibu.no/studietilbud/optometri/kurs_etter_og_videreutd/spesialist_kontaktlinsetilp/