Ønske om fornuftig ordning

Norsk Psykologforening ønsker en direkte henvisningsadgang, på lik linje med for eksempel optikere og andre helsepersonellgrupper. Dette vil være i tråd med samhandlingsreformens formål. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier hun ønsker å få avklart spørsmålet så raskt som mulig.

 

Veien via fastlege ble av mange pasienter oppfattet som unødvendig. Det tok tid, det krevde reisetid og oppmøtetid, og det ble av mange pasienter satt spørsmålstegn ved nytteverdien av den tidligere gjeldende ordningen. Psykologene ønsker en liknende ordning som sikrer adgang til spesialist.

 

Les mer om Norsk Psykoloforenings syn i saken og president, Tor Levin Hofgaard, sin mening om dette. Argumenter for dette og synet på samfunnsnytten er gjenkjennbart for optikere som arbeidet for dette frem til øyepasientene fikk denne rettigheten.

 

Stydeleder i Norges Optikerforbund, Anne Jervell, støtter psykologene i at en ordning med rask og sikker adgang til spesialist for pasienter med behov for dette, er både pasientvennlig og formålstjenlig. – Psykologene arbeider innen et spesialfelt på samme måte som optikerne, så det er naturlig at myndighetene ser på mulighetene for direkte henvisningsadgang, sier Jervell.