Oppdaterte kliniske retningslinjer

Styret i Norges Optikerforbund har godkjent tre reviderte kliniske retningslinjer for optikere i klinisk praksis.

Fagutvalget jobber stadig med å revidere de kliniske retningslinjene, f.v. Lene Luraas, Kristin Seland Agustsdottir, Marianne Mathisen, Martin Balke og Jon Vegard Barstad Gjelle (Foto: Dag Øyvind Olsen)

De reviderte retningslinjene som nå er publisert er følgende:

R7 Undersøkelse  pasienter med aldersrelatert makuladegenerasjon

R8 Undersøkelse av pasienter med katarakt

R21 Refraktiv kirurgi

De kliniske retningslinjene er anbefalinger som gjenspeiler allment aksepterte faglige normer og de er å anse som råd og anbefalinger.

Det er Fagutvalget i Norges Optikerforbund som gjennomfører det praktiske arbeidet med retningslinjene, som behandles og godkjennes av styret.

I fjor ble hele fem kliniske retningslinjer revidert, og tre så langt i år.

Klikk her for oversikt over de kliniske retningslinjene

Reviderte retningslinjer omtales i Fagtidsskriftet Optikeren fortløpende.