Optikere i fengsel

12 optikere skal undersøke synet til 240 innsatte i Oslo fengsel i perioden 28.-30. november. Det skjer i regi av Norges Optikerforbunds humanitære utvalg. Optikere, arbeidsgivere og sponsorer fra bransjen bidrar generøst i dette store løftet!

Anne Norvik Jervell er leder i Norges Optikerforbunds humanitære utvalg. Hun er stolt av at så mange kolleger stiller opp gratis i
Et stort humanitært arbeid!

Mandag kveld samles optikerne i hovedstaden for å gjøre klart til det tre dager lange prosjektet i Oslo fengsel. 240 innsatte skal få undersøkt synet, og tilbud om gratis brille ved behov.

Det er Norges Optikerforbund, representert ved sitt Humanitære utvalg som gjennomfører prosjektet, i samarbeid med ledelsen i Oslo fengsel.

Leder Anne Norvik Jervell i Humanitærutvalget kan gi følgende statusrapport før det hele rulles i gang mandag kveld:

– Mange optikere stiller opp og gjør denne jobben uten lønn. 12 optikere skal gjennomføre selve synsundersøkelsene av de innsatte. Vi er forberedt på at det kan oppstå vanskelige situasjoner, og skal ha oppsummerende samlinger hver kveld.

Flere av optikerne kommer fra andre steder enn Oslo, og de innlosjeres privat.

En stor del av de innsatte i fengselet har en annen bakgrunn enn etnisk norsk. Humanitærutvalget har fått oversatt informasjon om det som skal foregå til de innsatte på en rekke språk, blant annet engelsk, polsk og arabisk.

Jervell takker generøse sponsorer som Specsavers, Essilor, Rodenstock, Zeiss, InnZ Medical som bidrar med utstyr, innfatrninger og brilleglass. Synsinformasjon har bevilget penger til at jobben kan gjennomføres.

Forskning fra USA viser at det er høyere forekomst av synsfeil hos innsatte i fengsel enn befolkningen ellers. Det finnes ikke tilsvarende forskning fra Norge.

Høgskolen i Sørøst-Norge deltar også i prosjektet, og er ledet av professor Rigmor Baraas. Funnene fra Norge vil bli publisert.

Arbeidsforholdene for optikerne blir spesielle i Oslo fengsel. Det er fotoforbud, men fengselet skal selv lage reportasje om prosjektet og vil ha en egen fotograf i sving. Du skal få se og lese mer om prosjektet både på våre nettsider og i Optikeren.