Optikere kan avlaste

Halve Norges befolkning vil trenge operasjon for katarakt i løpet av livet. Øyeleger tar nå til orde for at optikere må bidra slik at presset på spesialisthelsetjenesten innen øyehelse blir mindre. – Dette viser at arbeidet vårt med å synliggjøre optikere som fagperson innen syn og øyehelse har verdi, sier generalsekretæren i Norges Optikerforbund.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund setter pris på å få støtte for at optikere er en del av løsningen på utfordringene innen øyehelsetjenesten. (Foto: Kaia Means)

Øyeleger peker på optikere

NRK har i det siste satt søkelyset på mangler innen øyehelsetjenesten. Denne gangen er det en aktiv sørlending som forteller sin historie om hvordan han måtte vente i flere år for å bli operert for katarakt.

Flere øyeleger mener dette er for ille og at det nå er på tide at optikere får en naturlig rolle for oppfølging av denne pasientgruppen. 

Øyelege Hjalmar Broch i Tønsberg er avtalespesialist og han sier at takket være bistand fra optikere har han kunnet øke kapasiteten og behandle flere pasienter i løpet av en arbeidsdag.

Broch mener det er på tide å overlate flere oppgaver til optikere, både når det gjelder konsultasjoner og kontroller. 

Han får støtte fra øyelege Svein Salvesen i Oslo, som har konkrete forslag til hva optikere kan gjøre.

Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant fra Høyre er leder i Helse- og omsorgskomiteen. Hun mener det er naturlig å se på oppgavedeling mellom øyeleger og optikere og å anerkjenne kompetansen til optikere.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund er glad over det han hører, og sier arbeidet med å synliggjøre optikere som fagpersoner som kan mye om syn og øyehelse, har verdi.

– Trøen peker på distriktene spesielt. Der er det optikere som selvstendig kan bidra mer enn i dag, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo.

Les oppslaget hos NRK her