Optikere må mer inn i helsevesenet

(Foto: Colourbox)

Norges Optikerforbund gratulerer Jan Christian Vestre med en spennende rolle som helseminister. I helse- og omsorgstjenestene står utfordringene i kø, og god øyehelse vil være viktig for å oppnå ønskene om at vi alle skal leve gode liv i alle livets faser.

Norges Optikerforbund har gitt innspill til flere offentlige utredninger om fremtidens øyehelse som ministeren kan spille videre på.
– Det blir spennende å se hvordan den nye helseministeren vil sørge for at alle delene av den norske helsetjenesten får jobbet sammen på best mulig måte, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

– Skal vi få en godt fungerende øyehelsetjeneste må optikeren tas med på laget og bidra i større grad. På den måten kan både barn på skolen og eldre som bor hjemme få muligheten til å leve bedre liv.

De fleste optikerne i optometrifaget jobber i private bedrifter spredt over hele landet. – Vi håper helseministeren ser nytten av å bedre utnytte optikers kompetanse slik at kapasiteten i den offentlige delen av helsetjenesten øker og ventetiden går ned.

Raskere hjelp til barn og bedre syn hos eldre vil spare samfunnet for mye. Helseministeren kan utnytte ressursene og kompetansen i øyehelsetjenesten bedre. Skal totalressursene i øyehelsetjenesten brukes på en god måte må de private tas med, da optikere som synets førstelinje i dag er på sidelinjen.

– Det er viktig å sette pasientene i sentrum og sørge for likeverdige øyehelsetilbud over hele landet, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo.