Optikere og koronavirus

Optikerforretninger kan fremdeles holdes åpne og optikere omfattes av reiseforbudet til utlandet som gjelder ut april. Slik tolker vi myndighetenes innstramming torsdag. Samtidig har hver enkelt bedrift og optiker et selvstendig ansvar for å vurdere myndighetenes anbefalinger, råd og pålegg.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Spørsmål etter innstramming

Vi har fått mange spørsmål etter regjeringens pressekonferanse torsdag der kraftige innstramminger i hvordan samfunnet skal fungere de neste ukene ble gjennomgått.

De fleste spørsmålene gjelder om virksomheten fremdeles kan holde åpen, eller om optikere pålegges et reiseforbud.

Verken Norges Optikerforbund eller Synsinformasjon har hatt direkte kontakt med helsemyndighetene om dette, men i instrukser gis det flere detaljer enn det som media har rapportert om.

Hovedpoenget vårt er at optikere er helsepersonell. Optikere tilbyr helsetjenester. Dermed omfattes ikke bransjen av forbudet som rammer andre yrkesgrupper som må stenge (tilbydere av eksempelvis velværetjenester).

Samtidig må det tas hensyn til fysisk avstand til pasienter og nødvendighet av helsetjenester. Optikere kan komme i situasjoner der de må bryte 1-metersregelen. Vurderinger av dette gjøres opp mot pasientens behov.

Vi minner om at alle optikere og virksomheter på selvstendig grunnlag skal vurdere myndighetenes anbefalinger, råd og pålegg. Flere av kjedene har utarbeidet rutinebeskrivelser for sine butikker.

NOF/SI vil i den grad det er mulig bidra til å innhente og videreformidle myndighetenes informasjon til medlemmene. Kjedekontorene og fagansvarlige oppdateres fortløpende. 

Det er lagt ut mer detaljert informasjon om dette på medlemssidene.

Administrasjonen vil i størst mulig grad driftes gjennom bruk av hjemmekontor i tiden fremover. Vi er tilgjengelige på telefon og epost som vanlig.

Klikk her for Folkehelseinstituttets temaside om koronavirus

Klikk her for medlemssidene der det legges ut informasjon