Optikeren er 40 år

I høst er det 40 år siden fagtidsskriftet Optikeren kom med sin første utgave. Det skal markeres i neste blad.

Redaksjonskomiteen i Optikeren i jubileumsåret består av Maria Jahr (f.v), Merete Bøe, Solveig Hovstein, Kristin Seland Agustsdottir og Irene Lohne. Leder av komiteen er redaktør Dag Øyvind Olsen som står bak kamera.

Fire tiår på trykk

Fra den spede begynnelse med et prøvenummer i svart hvitt, etablerte Optikeren seg raskt som et fagblad bransjen og optikere satte pris på.

I dag er Optikeren Nordens mest omfangsrike tidsskrift innen faget med seks årlige utgivelser og et opplag på 2300.

I oktoberutgaven skal vi se tilbake på starten og de første årene av Optikeren. Dersom du har minner, artige historier eller innspill, tar vi gjerne imot tips. 

Du kan kontakte tidligere redaktør Inger Lewandowski: inger@lewi.no eller nåværende redaktør Dag Øyvind Olsen: dag@optikerforbund.no