Optikeren i 2021

Fagtidsskriftet Optikeren kommer også i 2021 ut med seks utgivelser som tidligere år. Utgivelsesdatoene er blitt litt endret i forhold til opprinnelig utgivelsesplan.

Forsidebidet fra årets siste utgave av Optikeren viser Alf H. Lie i Oslo på 1950- tallet (Foto: Jens Lie)

Seks utgaver av Optikeren

Justeringene er ikke omfattende og de tar høyde for avvikling av påske- og sommerferie og fornuftig distribusjon.

Utgivelsene i 2021 blir som følger (materiellfrist/bestillingsfrist for annonser i parantes):

22. februar (15.januar)

26. april (12. mars)

28. juni (21.mai)

6. september (30. juli)

25. oktober (17. september)

20. desember ( 12. november)