Optikeren i en uvanlig tid

Fagtidsskriftet Optikeren tok pulsen på bransjen da nedstengingen var et faktum. Netthandel, Nye NAV-regler, ny behandling for AMD og filterbriller er blant temaene i aprilutgaven som nå er distribuert.

Nora Waldem hos Alliance optikk B. Andresen i Moss er blant optikerne som forteller om sine erfaringer under koronapandemien i aprilutgaven av Fagtidsskriftet Optikeren (Foto: Irene Lohne)

Innblikk i en unntakstilstand

I Optikeren kan du lese om hvordan koronakrisen ble taklet i flere butikker og hvordan Norges Optikerforbund og Synsinformasjon jobbet seg gjennom eksepsjonelle uker der de fleste av landets optikere ble permittert.

Vi ser også nærmere på hvordan digital handel kan være en utfordring og du kan lese om hvordan store aktører i bransjen tenker rundt tema netthandel.

I fagdelen av bladet får du en grundig gjennomgang av de nye NAV-reglene for dekning av behandlingsbriller til barn som trådte i kraft i vår.

Du kan lese om optikers rolle for svaksynte og gravide, og lære mer om filterbriller. 

I kasusrapporten tar vi for oss når optiker kan redde liv. 

Bladet er nå distribuert til abonnenter.

Her kan du lese det digitalt