Optikeren kan ha en rolle innen kataraktkirurgi

I forbindelse med en live-surgery sesjon på British Contact Lens Association’s Clinical Conference (BCLA) nå i juni ble en ny kommende rolle for optikere nevnt. Øyelege Rajesh Aggarwal mener optikere er det åpenbare valget som teknisk personell i forbindelse med femtosecond laser kataraktkirurgi. Han mener oppgavefordeling er naturlig og nødvendig for å jobbe effektivt.

 
Han peker på kostnadsnivået på denne nye operasjonsmetoden som utfordrende for det offentlige engelske helsevesenet. Høye operasjonsvolum kan forsvare utgiftene for maskinene. For å få til dette må det tenkes annerledes. Effektiviteten må opp.

Operasjonen som ble vist som live-surgery var et eksempel på et slikt samarbeid mellom helseprofesjoner. Professor Sunil Shah stod for kirurgien og optiker Raquel Gil Cazorla var en del av operasjonsteamet.

Meningene er delte i England om optikere skal kunne henvise direkte til sykehus for kataraktkirurgi eller ikke, som i dag. Aggarwal ser legenes kamp mot dette som et forsøk på å få kontroll på pasientene. Kontrollen som ønskes, tror han er økonomisk begrunnet. Øyelegen mener at en henvisningsordning som avhenger av lege, forsinker pasientforløpet, og er et skritt tilbake.

Les mer om en mulig ny rolle for optikere i Optician.