Optikeren: Oppdatert utgivelsesplan

Utgivelsesdatoene for Fagtidsskriftet Optikeren er justert for resten av året. Det skyldes endringer hos distributør. Materiell- og annonsefrister er uendret.

 

 

Fagtidsskriftet Optikeren kommer ut med seks utgivelser i året (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Distribusjon av Optikeren skjer over flere dager og vil starte på følgende datoer (materiellfrist og frist for innmelding av annonser i parantes):

Nr. 2: 27.04  (20.03)

Nr. 3: 22.06  (15.05)

Nr. 4: 31.08 (24.07)

Nr. 5: 02.11 (25.09)

Nr. 6: 21.12 (13.11)

Fra disse datoene gjøres også Optikeren tilgjengelig digitalt.

Utgivelsesdatoene er forskjøvet fem dager fra den opprinnelige planen. Dette skyldes intern organisering av distribusjon hos distributør. Bladene kommer til Sør-Norge 1-2 dager før resten av landet.