På dagsorden i Arendal

Det politiske Norge flytter til Arendal denne uka. Det gjør mange organisasjoner også, deriblant Norges Optikerforbund på tirsdag. Et viktig budskap til politikerne er at optikere kan bidra mer for å gi store pasientgrupper bedre liv. I år er fokus på synfunksjon hos slagpasienter.

Arendal vil koke av aktivitet de neste dagene (Foto: Arendalsuka).

Bidrar til å løfte syn og optikers rolle

Politikerne er der, pressen likeså. Beslutningstakere møter påvirkere og interesseorganisasjoner som alle prøver å løfte sine saker opp på agendaen.

Norges Optikerforbund samarbeider nok en gang med Blindeforbundet om et synsrelatert arrangement som vi har omtalt flere ganger på nettsiden.

I år er temaet synsproblemer etter slag. Det vil bli belyst med fremlegging av rapport og ferske tall fra norske optikere, samt politisk debatt med fremtredende helsepolitikere.

I fjor satte vi søkelyste på syn og belysning hjemme hos eldre. Året før var temaet syn hos skolebarn.

På disse arrangementene har synsforskere ved Universitetet i Sørøst-Norge bidratt med presentasjoner og fremlegginger av rapporter.

De politiske debattene i etterkant har økt oppmerksomheten om aktuelle synsrelaterte temaer.

Presentasjonene har hevet kunnskapen om syn og optikeres kompetanse til landets helsepolitikere.

Arrangementet tirsdag er åpent for publikum. Det starter klokken 1000 og varer en time.

Blindeforbundet har lokaler midt i Pollen, på Langbrygga 5. Det hele overføres også direkte på Blindeforbundets nettside.