På tide å tenke nytt

Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland, pekte onsdag på optikerne for å sikre raskere og bedre øyehelsetjenester. Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, er positiv til å tenke nytt for å sikre pasientene nødvendige helsetjenester.

Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland peker på optikeren som en del av løsningen. Ventetidene innenfor syn og øyehelse hos øyelegene er langt over målet satt i statsbudsjettet. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

Sveinung Stensland har jobbet med helsepolitikk på Stortinget i mange år. – Jeg vil at optikere skal få et større ansvar for øyehelsa, sa Stensland til NRK på onsdag. I dette ligger det mer ansvar og nye oppgaver. Pasientgruppene som nevnes i innslaget er grå stær (katarakt), grønn stær (glaukom), diabetes og barn og syn. Kortere reisetid og mindre ventetid er to faktorer Stensland peker på.

De ni første månedene i 2019 har det ifølge Norsk pasientregister vært nært 80 dagers ventetid for å komme til øyelege. Målet er 50 dager innen 2021. – Skal dette målet nås må vi tenke nytt, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund. Han ser frem til at Stensland fremmer forslag til Stortinget.

Øyelege Vibeke Dons Wankel er på vegne av øyelegeforening skeptisk. Hun mener ikke at mer bruk av optikere er en god løsning for pasientene.

Forbrukerrådet er derimot åpne for å diskutere nye løsninger. Fagdirektør for offentlige tjenester og helse, Anne Kristin Vie, mener det er positivt å tenke nytt spesielt ettersom det innen øyehelse er lange ventetider. Vie poengter at øyelegene bør se på mulighetene for å redusere ventetidene, også via hjelp fra optikere. Fagdirektøren er tydelig på at endringer bør baseres på en grundig prosess hvor gode løsninger på ansvarsfordelingen og det økonomiske er sentralt.

Hør innslaget på P2 Nyhetsettermiddag her (ca 11 minutter ut i klippet)