På tide å undersøke synet?

Har du hull i tennene, merker du at det gjør vondt. Men synsendringer er ikke lett å oppdage selv. Så hvor ofte bør man egentlig undersøke synet?

Alle må selv ta ansvar for eget syn.
 

Alderen bestemmer

Nettstedene Klikk.no/Doktoronline har intervjuet fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund, og fagsjef Rita Aadne Ludviksen i Krogh Optikk om hvor ofte folk flest bør få undersøkt synet.

Hovedreglene er at barn under 18 år bør få undersøkt synet annethvert år dersom de ikke bruker briller eller kontaktlinser. Årlig hvis de gjør det. Årsaken til dette, er at synet kan endre seg en del i løpet av skolealder.

Voksne mellom 18-40 år anbefales å sjekke synet hvert tredje år, annethvert år hvis man bruker briller eller linser. Når man så passerer 40 år, er anbefalingen hvert andre til tredje år, og årlig for de over 65 år. Det finnes unntak, og her er lenke til NOFs kliniske retningslinje om dette:

Her er NOFs anbefalinger

Fagsjef Haugo sier at dersom du tror du har et synsproblem, er det viktig å få det undersøkt hos optiker med en gang.

– Dersom du unngår å få synet undersøkt, kan øyesykdommer forbli uoppdaget, og gjøre større skade enn om det hadde blitt avdekket tidligere.

I artikkelen trekker de to fagsjefene frem tilstander som grå og grønn stær, diabetes og høyt blodtrykk.

Det er ekstra viktig å følge opp små barn i alderen 3-5 år. Har barnet dårlig syn på det ene øyet, og det ikke blir oppdaget, kan det bli en permanent skade. Det er foreldrene som har hovedansvaret for at skolebarna har godt syn. Derfor er det viktig at foreldrene følger godt med.

Les hele saken hos Lommelegen her