Pasientbingo? Nei takk!

Å spille bingo kan være morsomt, men ikke i helsevesenet. Pasientbingo kan bli resultatet dersom optikerens kompetanse og tilgjengelighet ikke tas i bruk.

Synet, vår viktigste sans – verdt å passe godt på gjennom hele livet (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Hvem skal ta vare på synet vårt?

– Skal vi være klare til å ta imot alle som trenger synshjelp i 2030, må vi starte å tilpasse tjenestene nå, skriver Sigrid Midtbø Storkås og Helle K. Falkenberg i et innlegg i Dagens Medisin. De er henholdsvis leder og nestleder i Norges Optikerforbund (NOF).

De peker på at øyehelsetjenesten i Norge er under press. Mediene viser stadig enkeltmennesker som mister syn, selv om de har vært under oppfølging hos spesialisthelsetjenesten. Kapasitetsutfordringene hos øyelegene vil øke fremover.

Optiker bør utføre flere av de samme undersøkelsene som øyelegen og bruke diagnostiske medikamenter oftere. Norges Optikerforbund jobber aktivt for at optikere skal avlaste spesialisthelsetjenesten, skriver de i innlegget.

Det kan du lese i sin helhet her

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund er blitt fast blogger i Dagens Medisin. Hans forrige innlegg handler om barn med synsproblemer.

I det siste innlegget peker han på at synsfeil kan gi problemer som ikke er åpenbart relatert til synet. Det kan være hodepine, sliten og trett på skolen, lese- og skrivevansker eller dårlig konsentrasjon.

Norske tall viser at hvert femte skolebarn har synsproblemer og trenger en synsundersøkelse. Beregninger Norges Optikerforbund har gjort viser at behovet for å synsundersøke skolebarn er fire ganger høyere enn antallet barn fra 0 til 15 år som ble undersøkt av spesialisthelsetjenesten i fjor.

NOF mener det er på tide å se nytteverdien i optikertjenester og la det bli en det av det offentlige helsetilbudet til barn og unge, skriver Haugo i bloggen.

Bloggen kan du lese her