Pasienter stiller større krav

I fremtiden vil folk stille enda flere spørsmål og krav om helsetjenester de mottar. Det gjelder ikke bare når de er hos legen, men også hos optiker.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Bevisstgjøring av helsepersonell

Pasienter er blitt mer bevisste og kravstore når de besøker helsetjenester. Mange har «googlet» seg frem til hva som er galt på forhånd. Tilbudet av informasjon på internett er enormt.

Pasienter vil ha mer informasjon og de vil stille krav til helsetjenestene de mottar.

– Optikere må også være mer forberedt på dette, selv om vi er en yrkesgruppe som er flinke til å kommunisere med pasientene, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

NOF er en samarbeidspartner i kampanjen «Gjør kloke valg» som handler om bevisstgjøring av helsepersonell av de valgene man tar for pasienten. «Mer er ikke alltid bedre» og overforbruk er hovedfokus i kampanjen.

Norges Optikerforbund har kartlagt både overforbruk og underforbruk i optikerbransjen etter innspill fra medlemmene. Disse punktene er omtalt i Fagtidsskriftet Optikeren, så sent som i vår juniutgave (side 34-35).

11. november lanseres publikumskampanjen for «Gjør kloke valg».

Klikk her for Optikeren nr 3