Pengestøtte til VR-forskning

Synsforskere ved Universitetet i Sørøst-Norge skal lede et stort og nytt forskningsprosjekt om hvordan «Extended reality» påvirker mennesker. Det er bevilget 2,5 millioner Euro til prosjektet.

Professor Rigmor C. Baraas (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Kunstig og ekte virkelighet

Målet med prosjektet er blant annet å kartlegge utfordringer og muligheter som ligger i extended reality.

Hvordan tar vi til oss informasjon og hva gjør vi med denne informasjonen, når vi får den i en utvidet og ikke bare fysisk virkelighet?

Optometriprofessor Rigmor Baraas er en av dem som skal lede prosjektet.

Hun og flere har blitt intervjuet av NRK om dette store og spennende prosjektet.

Det kan du lese mer om her