Podkast med døv og blind

Hvordan oppleves det å defineres som døv og blind? Det kan du høre om i en podkast fra Aftenposten.

Skjermdump fra Aftenposten

Et krevende liv

Karine Vassboth Hestholm forteller en sterk historie i en åpen podkast om nettopp det.

Hun sier at hun møter mange fordommer på mange arenaer og hvordan hun søker trøst i en hest.

Ofte blir hun fort sliten fordi hun må anstrenge seg for å oppfatte andre og omgivelsene.

Hør den åpne podkasten hos Aftenposten her