Presenterte miniprosjekt

European Academy of Optometry and Optics (EAOO) hadde sin årlige konferanse i Roma forrige helg. Her var det flere norske presentasjoner, blant annet om et et prosjekt som setter ferske optometristudenter i kontakt med faget første studieuke.

Denne gruppen ferske bachelorstudenter deltok på miniprosjektet i august i fjor (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Fikk internasjonal oppmerksomhet

Utdanning var ett av temaene for konferansen. I ulike sesjoner møtes personer fra utdanningsinstitusjoner både i og utenfor Europa til spennende diskusjoner om læring og undervisning.

Førsteamanuensis Ellen Svarverud presenterte et miniprosjekt som de siste to årene har foregått den første uka for førsteårs optometristudenter på Kongsberg.

– Formålet med miniprosjektet er at studentene skal lære noe om syn og øyne allerede i starten av studiet, forteller Svarverud.

Etter noen korte introduksjonsforelesninger har studentene jobbet i grupper med egne biometriske data og fundusbilder. Basert på disse temaene har studentene formulert enkle forskningsspørsmål og samlet relevant bakgrunnsinformasjon.

– Den siste dagen i prosjektet presenterte studentene arbeidet sitt i en posterpresentasjon, og det er spennende og inspirerende å se hvor mye de har lært bare på tre dager som optometristudenter, forteller Ellen Svarverud.

Foredraget fikk mye positiv oppmerksomhet og gode innspill fra de andre konferansedeltakerne.