Redd for elsparkesykkel

Nær hver femte bevegelseshemmede oppgir i en fersk undersøkelse å ha blitt påkjørt av elsparkesykkel. Mange dropper byturen fordi de føler seg utrygge.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Holder seg unna

Det er Handikapnytt som forteller om en nedslående undersøkelse fra Transportøkonomisk instiutt.

7 prosent av de med nedsatt bevegelsesevne som er spurt i TØIs undersøkelse, har opplevd å bli påkjørt av elsparkesykkel.

Mellom 13 og 16 prosent har opplevd å falle over en parkert elsparkesykkel.

Rapporten viser at elsparkesykler i stor grad oppleves som en hindring i bymiljø, særlig på fortau og ved inngangen til bygg, og at flere unngår områder eller dropper turer i bymiljø på grunn av elsparkesykler.

I studien forteller to av tre at de føler seg utrygge i møte med elsparkesyklister. Til sammenligning er det rundt halvparten som føler seg utrygg i møte med syklister.

Les hele oppslaget hos Handikapnytt her