Rekordmange vil bli optiker!

241 utdanningssøkende har optiker som førstevalg til studiestart i høst. Det er en formidabel rekord. Søkertallene er mer enn tredoblet siste fem år.

God informasjon om optikeryrket på landets utdanningsmesser er ett av tiltakene som bærer frukter i form av svært gode søkertall. Her fra Lillestrøm i januar i år (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Her er tallene:

Bachelorutdanningen i optometri er en vinner innen helsefagene i 2019.

Til 66 studieplasser på Kongsberg var det 241 primærsøkere. I fjor var det 200. Det betyr økte karakterkrav for å komme inn på det treårige studiet i høst.

Søknadstallene til optometristudiet har økt jevnt i flere år, før det altså gjorde et kraftig byks oppover igjen i år. 

Bransjen har jobbet mye med å sikre god rekruttering til optikeryrket de senere år. Deltakelse på utdanningsmesser, distribusjon av informasjonsfilmer på sosiale medier og mange dyktige optikerambassadører som markedsfører yrket har vært med å bidra til blest og interesse.

Viktige budskap i det siste er at optiker er et trygt yrke med mange muligheter og ledige stillinger fra sør til nord i landet.

Også innen mastergradene er det gode søkertall. 26 har søkt seg til allmennoptometri på heltid og 24 på ortoptikk og pediatrisk optometri på heltid. 12 har søkt på Europeisk Diplom.

Innen etterutdanning er det 49 som har søkt seg til synsrehabilitering etter hjerneslag og 11 til optometrisk rehabilitering.

Men det er ikke alle helsefagene som slår like godt an i år:

Tall fra samordnet opptak viser at det eksempelvis er en nedgang i søkertallet til sykepleierutdanning, som til en viss grad kan forklares med karakterkrav i enkeltfag.