Rekordopplag for Optikeren

Fagtidsskriftet Optikeres bekreftede opplag for 2017 er det høyeste noensinne med 2217 distribuerte blader, 867 flere enn for 20 år siden. De aller fleste bladene sendes medlemmene i Norges Optikerforbund og medlemsbedriftene i Synsinformasjon.

Noen av årets utgivelser av Optikeren (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Treffer målgruppen

Fagpressens opplagskontroll viser at Optikeren er et fagblad i fortsatt vekst.

Av det godkjente opplaget på 2217, er 2013 foreningsabonnement, 85 er betalte abonnement av andre, mens 119 er gratis distribuerte blader (blant annet til ulike samarbeidspartnere og kontakter).

Det er foreningsabonnementene som har vokst mest de siste årene, med over 200 siste to år.

Opplagstallet totalt har vært ganske stabilt i 2014 og 2015, mens det vokste i 2016 og 2017.

Ti år tilbake i tid var det på 2100 (i 2007), mens den største veksten kom i tiåret før, fra 1997 til 2007. Da økte opplaget fra 1350 til 2100.

Optikeren befester dermed sin stilling som et viktig blad for optikere og bransje. Siste leserundersøkelse fra 2016 bekrefter at bladet har høy lesefrekvens hos mottakerne, med stor leserandel av alle typer stoff og annonser.

Optikeren er medlem av Fagpressen, som samlet sett har en opplagsøkning i 2017. Optikerens vekst er litt større enn gjennomsnittet for Fagpressens medlemsblader.

PS! Optikeren trykkes i et høyere opplag (for tiden 2400). Det er for å ha en reserve. Bekreftet opplagstall avviker derfor fra dette tallet.