Rigmor Baraas fikk velfortjent FoU-pris

 
Gry Bergh, som selv har synsproblemer, vil snakke om rehabilitering av synshemmede. Rehabilitering av synshemmede er hennes spesialområde.
 
Prof JR Bruenech har fokus på endringer i det okulomotoriske systemet en kan oppleve når årene og erfaringene blir mange nok.
 
Lørdag

Synsproblemer i forhold til slag blir tema lørdag. Per Lundmark skal holde et innlegg om dette tema.
 
Etter lunsj blir det fokus på individuell plan og rehabiliteringskasus.
 
Kostnader for å delta en dag er kr 1400,- og for begge dagene er prisen kr 2600,-. Quality Grand hotell har noen rom ledig fra fredag til lørdag og kodeord er Hibu. Gjør oppmerksom på at du skal på arrangement i regi av høgskolen. Frist for påmelding er 10. november.

 

Ønsker du mer informasjon kan dette finnes via nettsidene til Hibu

 
Førsteamanuensis Rigmor Baraas er ut dannet optiker. Hun har sin BSc (Hons) fra 1994 og fikk i 2002 sin PhD-grad innen Optometri & Synsvitenskap fra University of Manchester, Manchester, England. De som kjenner Rigmor vet at hun har stor interesse for fargesyn. Fagfeltet er stort og Rigmor vier mye tid til ulike deler av dette fagfeltet. Hun er spesielt glad i genetikken og samspillet mellom staver og tapper på netthinnen. – Uten fargesyn er det ikke noe syn, sier ofte Rigmor når hun får spørsmålet om hvorfor fargesyn er interessant.

 
Les mer om Rigmors interesseområder, fagfelt og forskning ved å se hennes personlige profil på høgskolens hjemmesider ved å klikke her

 
Prisen ble delt ut av høgskolens rektor, Kristin Ørmen Johnsen. Utdelingen fant sted på under høgskolens personalseminar 28. September. Juryen trekker også frem andre sider ved Rigmor i forbindelse med tildelingen: Hun er en ressursperson og har bidratt til å bygge opp forskermiljøet ved AFOS, hun har vært sentral i etablering av en synsvitenskapelig master ved avdelngen samt nyttigjort seg av resultater fra mastergradene i eget forskningsarbeid samt at Rigmor har klart å formidle sin forskning for allmennheten slik at samfunnet ser nytte av forskningen.

 
Les mer på Hibu sin hjemmeside ved å klikke her

 
Det juryen her viser til er evner både Norges Optikerforbund og den norske optiske bransjen har stor nytte og glede av. Rigmor er en av de forskerne ved AFOS som ved flere anledninger har bidratt til kunnskapsbygging i befolkningen ved å være villig til å stille opp i media. Rigmor har blant annet synliggjort nytten av gode og korrekt tilpassede solbriller, muligheten for å skade synet på operaens tak i Oslo og ulempen for skolebarn med fargesynsdefekter der læreren benytter mye farge i undervisningen. I sommer frontet hun det internasjonale vitenskapelige fargesynsmiljøet i forbindelse med ICVS-konferansen hun hadde ansvar for på Kongsberg.

 
Ønsker du å se noe av Rigmors arbeid mot media via Newswire kan du klikke her. Den siste nyheten er faktisk laget med bidrag fra Rigmor.