Robotene kommer!

I fremtiden kan medisineringsroboter erstatte helsearbeidere. Helsetjenester digitaliseres og optikerbransjen er intet unntak! Norges Optikerforbund deltar i en europeisk arbeidsgruppe om digitale helsetjenester.

Fremtidens helsevesen må bli mer effektivt og digitalt for å skåne helsearbeidere for unødvendige arbeidsoppgaver (Illustrasjonsfoto: Colourbox).
Digital fremtid

Dagens Medisin forteller om en medisineringsrobot som gir pasienten riktige medisiner til riktig tid hjemme hos pasienten og dermed sparer helsepersonell for verdifull tid. Roboten bidrar også til å gi pasienten større frihet i hverdagen.

Roboten er installert hjemme hos pasienten. Den sparer helsepersonell fra å ta hyppige turer for medisinering. Roboten varsler med lyd, lys og tale og veileder pasienten gjennom medisineringsprosessen. Selv demente kan benytte seg av roboten, forteller Dagens Medisin.

Dette er bare ett eksempel på hvordan helsetjenester i tiden fremover vil digitaliseres.

Innen vårt fagfelt finnes det i dag flere muligheter for online refraksjoner, og kommersielle selskaper ser på muligheten for å tilby mer sammensatte øyehelsetjenester på nett. Salg av kontaktlinser og briller på internett vil øke.

EU jobber med å regulere digitale helsetjenester, men ser samtidig nytteverdien av det for samfunnet og pasienten.

Norges Optikerforbund er med i en arbeidsgruppe i ECOO (European Council of Optometry and Optics) som skal følge EUs prosesser med regulering av digitale helsetjenester. Arbeidsgruppen har også utarbeidet et forslag til retningslinjer både for forbruker og tilbydere av digitale helsetjenester.

Norge ligger langt fremme når det gjelder å benytte seg av fremtidens teknologi innen en rekke felt innen helsetjenestene, men det er mer å hente.

Utfordringene er mange når det gjelder digitale helsetjenester, men det er også mange fordeler.

Les oppslaget i Dagens Medisin her