RP-symposium

Fredag 18. november 2011 arrangerte RP-foreningen i samarbeid med seksjonsoverlege Ragnheiður Bragadóttir ved øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus, et heldags fagsymposium kalt ”Hereditary Retinal Diseases – From Research to Treatment”. Dette skriver foreningen i en nyhet på sin nettside

 

Bragadóttir var ansvarlig for den faglige delen: utvalget av foredragsholdere og symposiets faglige profil. Hun ledet også symposiet som ga innsikt i forskning på genterapi, stamceller, kunstig syn og transplantasjonsforsøk.

 

Det ble informert om de Nordiske registrene over personer med arvelige netthinnesykdommer. Nytteverdien til slike registre forbindelse med forskning og annet ble diskutert.

 

Ved å gå inn på Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge sine nettside kan du lese mer om symposiet og foreningen generelt.