Rune rykker opp

I høst fikk den norske optikeren Rune Brautaset pris som årets pedagog ved Karolinska Institutet i Stockholm. Fra nyttår får han overordnet ansvar for utdanningen av både optikere, psykologer, psykoterapeuter, en del av legeutdanningen og flere andre studieretninger ved KI.

(Foto: Andreas Beronius, Karolinska Institutet)
Omfattende ansvar

Rune Brautaset tok sin grunnutdannelse i optikerfaget på Kongsberg, og fullførte doktorgraden i England i 2003. Han har arbeidet for Krogh Optikk i Norge, men har de siste 15 årene hatt tilhold ved Karolinska Institutet i Stockholm. Siden 2004 har han ledet optikerutdanningen her.

Nå får han større ansvar.

Fra nyttår blir Rune Brautaset ansvarlig for all utdanning på Instituitonen för Klinisk Neurovetenskap. Det betyr at han for ansvar for optikere, psykologiutdannelsen, psykoterapeututdannelsen, cirka 10 prosent av legestudiet, og en del andre mindre fag som ikke er del av en ren yrkesutdannelse.

Rune Brautsaet forteller at Karolinska Institutet omorganiserer ansvaret for utdannelsene fra nyttår. Frem til nå har ansvaret for alle utdanninger og fag som ikke er knyttet til en yrkesutdannelse, ligget hos et styre direkte under rektor. Fra 1. januar tar KIs 22 institusjoner over ansvaret for all utdannelse som de bedriver. På institusjonene er det en utdanningsansvarlig som får det overordnede ansvaret. Det er denne stillingen Rune Brautaset nå vil tiltre.

Han forsikrer om at han fortsatt vil forske og undervise optometristudentene ved KI.

– Jeg ble nok spurt om å ta dette oppdraget med bakgrunn i hvordan jeg har ledet og bygget opp optikerutdannelsene. Jeg tar det at jeg ble spurt som et tegn på at jobben jeg har gjort har vært bra. Samtidig er det spennende å prøve noe nytt!

Vi gratulerer med forfremmelsen, og ønsker Rune Brautaset en god julefeiring hjemme på Sørlandet!

Ny sjef for optikerutdanningen (programdirektør) ved Karolinska Institutet fra nyttår er Marika Wahlberg Ramsay.