Rustet for fremtiden

Hva skal til for at optikere er best rustet for fremtiden og hvilke endringer av utdanningen må til? Det var tema for høstmøtet der Universitetet i Sørøst-Norge, Optikerbransjen og Norges Optikerforbund deltok.

Styreleder Elisabeth Bjerke Egeberg Norges Optikerforbund (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Fremtidens optikere

Optikere trenger ny og oppdatert kunnskap for å møte fremtidens utfordringer med eldrebølge og større press på synsfeltet.

Det har de siste årene vært debattert utdanningslengde, og om optikerutdanningen bør utvide stil en femårig utdanning, eller om man skal beholde dagens 3-årige bachelorutdanning – men samtidig  jobbe for å få flere til å ta mastergrad.

Mens det er god søkning til bachelorutdanningen i optometri, er det nullopptak til masterutdanning neste år.

Men det jobbes nå med en ny master i synsvitenskap der man skal kunne søke seg på første modul allerede fra neste høst.

Dette var hovedtema da Norges Optikerforbund og Optikerbransjen fikk innsyn i planene for optikerutdanningen og begge organisasjoner ga innspill til hvordan man ser for seg best mulig utdanningsløp for optikere fremover.