Rutiner etter reiser

Optikere og annet helsepersonell som har vært på reise utenfor Norges grenser bør testes for Covid-19 så raskt som mulig etter hjemkomst. De skal ikke ha pasientnært arbeid før negativt testresultat foreligger og dette er arbeidsgivers ansvar.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Delt ansvar

Arbeidsgivere må ha gode rutiner for å følge opp ansatte som har vært i utlandet, sørge for kontroll og iverksette nødvendige tiltak.

Folkehelseinsitutttet har oppdatert informasjon om dette på sine nettsider og denne uken ble restriksjonene innskjerpet.

Det er ikke lenger grønne land i Europa, og alle som jobber med pasientkontakt i offentlig og privat helsevesen og som har vært utenfor Norges grenser, bør testes.

På nettsidene til FHI står det at «Ansatte i helsetjenesten som i løpet av siste 10 dager har vært i regioner og land utenfor Norge som ikke omfattet av karanteneplikten, bør informere arbeidsgiveren før de skal tilbake i jobb. Det anbefales at de så raskt som mulig testes for SARS COV-2 og at de ikke har pasientnært arbeid før negativ test foreligger».

Det påhviler derfor et ansvar både for arbeidstaker og arbeidsgiver for at dette blir gjort riktig.

Karanteneregler og råd for smittevern oppdateres fortløpende ved reise.

Klikk her for mer informasjon fra Folkehelseinstituttet