Så mange mistet autorisasjonen

136 helsepersonell mistet autorisasjonen i 2019. Blant dem 40 leger, 49 sykepleiere og 33 hjelpepleiere. Misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen var de vanligste grunnene til at helsepersonell mistet autorisasjonen.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Mister autorisasjonen av ulike grunner

I 2018 var det 155 helsepersonell som mistet autorisasjonen, så det var altså en nedgang i 2019. 

De vanligste årsakene til at det skjer er helsefaglig svik, rusmiddelbruk og legemiddeltyveri.

Men noen mister også autorisasjonen på grunn av annet tyveri.

Dagens Medisin forteller om en hjelpepleier som ble fratatt autorisasjonen etter å ha stjålet 9000 kroner fra bankkontoen til en pasient.

Den aktuelle pasienten var innlagt på sykehuset der hjelpepleieren jobbet og tyveriet ble oppdaget av en pårørende. Pleieren innrømte å ha tatt ut penger i minibank fra pasientens konto.

Vedkommende ble suspendert fra stillingen, meldt til politiet og til sist fratatt autorisasjonen.

Les oppslaget hos Dagens Medisin her