Samarbeid om smittevern

I hovedtrekk er smittevernrådene optikerbransjen innførte i fjor vår fortsatt gjeldende – med noen lokale variasjoner. Bransjens egen smitteverngruppe har gitt råd til kjedene.

Fra Drammen (Foto: Mihai-Gabriel Puscasu)

Godt samarbeid i bransjen

Det har vært holdt flere møter i optikerbransjens smitteverngruppe siden nyttår. I denne gruppa sitter det representanter fra kjedene, i tillegg til Norges Optikerforbund og Synsinformasjon.

Kommunene i Norge er inndelt i ulike grupper når det gjelder risikovurdering og her ligger det noen lokale forskjeller i hvordan smitteverntiltak praktiseres i optikerforretninger.

Helsedirektoratet har oppdatert sin smittevernveileder for 1 til 1 behandling, med justering om bruk av munnbind og bruk av øyevern for å beskytte egne medarbeidere.

Hovedlinjen for optikerbransjen er at de rådene som ble utarbeidet i fjor vår fortsatt er dekkende.

Smitteverngruppa i optikerbransjen har laget informasjon som er formidlet til kjedene. Det har vært god samkjøring i bransjen om tiltakene helt fra starten av pandemien.

Les Helsedirektoratets oppdaterte veileder her