Samarbeidsavtale signert

Norges Optikerforbund og Akademikerforbundet signerte 2. oktober en samarbeidsavtale for å møte et økende behov for fagorganisering i optikerbransjen.

Generalsekretær Astrid Tidemand Sørland i Akademikerforbundet og generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund med signerte avtaler (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Et viktig supplement

– Avtalen med Akademikerforbundet vil bidra til å ivareta optiker som fagperson i NOF og som arbeidstaker i OIA (Optikere i Akademikerforbundet), sier generalsekretær Hans Torvald Haugo.


Han sier at medlemmer i NOF har bedt om bedre muligheter til å fagorganisere seg, men det har ikke vært et ønske om at NOF skal bli en fagforening.


– Det er en økning i spørsmål om det å være arbeidstaker som optiker, så å få en god partner er viktig for NOF, sier Haugo.


Magnhild Holven som er leder i Optikere i Akademikerforbundet sier et mål med samarbeidet er at optikere skal bli bevisst sine rettigheter. – Arbeidslivet er ikke alltid like enkelt, og Akademikerforbundet stiller sin kompetanse til rådighet for å bistå NOF i arbeidslivsspørsmål, sier hun.