Se fra Arendalsuka

Det er mange forhold som fører til at ikke alle barn får undersøkt synet. Kostnad er et viktig moment, og det ble debattert under Arendalsuka tirsdag. Du kan se sendingen her.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo (t.v) i Norges Optikerforbund under Arendalsuka tirsdag sammen med øyelege Hanne Gilbo og Sverre Fuglerud fra Norges Blindeforbund (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Hvordan står det til med synet til norske barn og får de den hjelpen de trenger?

Hvorfor dekkes ikke synsundersøkensen av barn av det offentlige?

Dette var noen av temaene på det felles arrangementet Norges Blindeforbund og Norges Optikerforbund holdt under Arendalsuka.

Her ble det lagt frem tall og fakta om syn blant norske barn og løsninger for fremtiden ble debattert.

Se presentasjonene og debatten her, det hele starter 09.45 inn i sendingen