Seminar om hjem, syn og lys

Syn er viktig for å ha det bra hjemme. Men hva gjør vi når synet svikter? Hva gjør man for for å mestre aktiviteter i hjemmet og for å føle seg trygg? Det er tema for et seminar som holdes fyisisk og digitalt fredag 14. april.

Professor Helle K. Falkenberg er en av foredragsholderne i Forskningstimen fredag (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Syn er viktig for god hjernehelse.

Det trengs mer oppmerksomhet på at det finnes gode måter å håndtere redusert syn hos eldre og det trengs mer kompetanse i helsevesenet for å bidra til det.

Dette er tema for forskningstimen på Kongsberg. Seminaret holdes fra klokka 10-11 på Univeritetsbiblioteket på Krona, Kongsberg førstkommende fredag.

Her møter du professor Helle K. Falkenberg, førstelektor Irene Langeggen og førsteamanuensis Torgeir Solberg Mathisen. Du kan følge seminaret digitalt. Møter du fysisk, inkluderer arrangementet lunsj.

Klikk her for mer informasjon og påmelding