Seminar på Verdens synsdag

Er du interessert i arvelige netthinnesykdommer, keratokonus, blodsirkulasjon i øyet eller oppfølging av synshemmede? På Verdens synsdag, 11. oktober, er det åpent fagseminar på øyeavdelingen på Ullevål sykehus fra klokka 10-12.

Torsdag 11. oktober settes søkelys på syn og øyne i hele verden (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Variert fagprogram

Det er et svært variert fagprogram Norges Blindeforbund inviterer til på Verdens synsdag neste torsdag. Her er programmet:

«Oppfølging av synshemmede – mange er ensomme og deprimerte» ved dr. philos Inga Britt Kjellevold Haugen, leder for seksjon service i Norges Blindeforbund.

«Resultater av en ny kirurgisk teknikk for medfødt grønn stær» ved øyelege Turid Skei Tønseth.

«Status for genterapi ved alvorlige netthinnesykdommer» ved øyelege Josephine Prener Holtan.

«Pasientrapporterte utfallsmål – hva syntes pasientene om stadige injeksjoner for våt AMD» ved fagsykepleier og forsker Elma Jelin.

«Proliferasjon av linseepitelceller – en mulig årsak til linsedislokasjon hos pasienter etter grå stær kirurgi» ved lege og øyeforsker Jovana Bisevac.

«Ny metode for å studere blodsirkulasjon i øyet» ved øyelege Anne Kari Kvernebo.

«Oppdatering på nye behandlingsmuligheter for Keratokonus» ved øyelege Anne Marie Hagem.

Seminaret avsluttes med kringle, kaffe og frukt i biblioteket i 3. etasje på øyeavdelingen.

Stedet er: Øyeavdelingen Ullevål sykehus, Bygg 36, Auditoriet i 1. etasje. Seminaret åpnes av forbundsleder Unn Ljøner Hagen i Norges Blindeforbund.

TORSDAG 11. OKTOBER KL: 10:00-12:00

Alle er velkomne, ingen påmelding er nødvendig.