Siste styresamling i 2016

Tirsdag var styrene i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon samlet til møter for siste gang i 2016. Aktiviteten i organisasjonene er høy.

Styret i Norges Optikerforbund, fra venstre: Jostein Åsmul, Kathrine Ayling, Helle K. Falkenberg, Sigrid Midtbø Storkås, Paal A. Nævdal, Stian Chan og Karima El Barkani. (Foto: Dag Øyvind Olsen).

 

Hva skjer?

Alle medlemsbedriftene i Synsinformasjon har i høst fått tilbud om informasjonsmateriell om diabetes og syn, og det har blitt benyttet på forskjellig vis av de ulike kjedene. Kampanjen har ført til økt oppmerksomhet, og det er også gjort arbeid mot pressen. Diabetes og syn er tema for Fagkonferansen neste år, og det var tema for årets diabetesdag.

Arbeidet med nye helsekrav til førerkort har tatt mye tid i høst, og senere denne uken er øyelegeforeningen og NOF invitert i møte hos Helsedirektoratet for å diskutere veilederen og helseattesten. Dette er en sak som opptar mange, og som vi følger vi opp så snart vi vet mer.

Så langt har halve optikerbransjen utstyr for å måle synsfelt, eller de har bestilt det.

Fagutvalget har revidert hele fire kliniske retningslinjer i år. Forskningsutvalget skal holde innlegg på Fagkonferansen 2017 når det store prosjektet om henvisinger og epikriser nærmer seg slutten.

Det nystartede Humanitærutvalget har hatt flere møter i høst, og de har en ambisiøs plan for fremdrift.

Trafikkutvalget arrangerte nytt seminar for trafikklærer- elever i Trøndelag 15. november. Tilbakemeldingene på seminaret er svært gode.

Styrene behandlet budsjettene for sine respektive organisasjoner i styremøtene i dag, og de fikk et innblikk i programmet for Fagkonferansen som holdes på Kongsberg 21.- 23. april neste år. Viktige brikker til dette programmet er i ferd med å falle på plass. Følg med for nyheter om dette på nyåret!

Arbeidet med årsmeldinger for både NOF og SI er i gang, og de vil være klare for distribusjon i februar.