Sjekke E-post via linsene?

Finske og amerikanske forskere ønsker å utvikle kontaktlinser som gjør det mulig for deg å sjekke E-posten samtidig som du går tur med hunden. Er dette en fjern fremtidsvisjon eller snakker vi om en snarlig salgsvare?

Les mer
 

 
Forskerne har overvunnet noen av de teknologiske utfordringene. De innrømmer samtidig at det er et stykke igjen. Se bilder av kontaktlinsen og les mer om produktets ide og utforming på The Sidney Morning Herald.


Danske medier har også plukket opp nyheten. Les mer om fremtidens muligheter på nett via Politikken og B.T.


Norges Optikerforbund ønsker å presisere at det i fremtiden vil komme kontaktlinser med flere funksjoner enn bare det å skape skarpsyn, men at disse produktene vil kreve adekvat oppfølgning, på lik linje med kontaktlinser slik vi kjenner dem i dag. Produktutviklingen innen ulike områder vil sannsynlig endre på bruksmønster, bæretid, korreksjonsmuligheter med mer. Ut fra dagens kjennskap til kontaktlinsebruk vil en god oppfølgning av godkjent kontaktlinsetilpasser være nødvendig også i fremtiden.

 
Tror du mennesker vil benytte denne nye teknologien hvis den kommer i salg? Som optiker kan du diskutere fremtidens kontaktlinseprodukter på Optometriforum.