Skal synsundersøke innsatte

I slutten av november skal 240 innsatte i Oslo fengsel få gjennomført synsundersøkelse i regi av Norges Optikerforbunds humanitære utvalg og Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. Ønsker du å bidra?

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Pioneerarbeid

Målet med prosjektet er å gi innsatte en synsundersøkelse og tilbud om en brille der det avdekkes behov. Samtidig skal resultatene av synsundersøkelsene brukes i en studie for å øke kunnskap om synsfeil hos innsatte i fengsel.

Dette studiet gjennomføres av Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse. Prosjektet er støttet økonomisk av Synsinformasjon.

Resultater fra USA viser at det er høyere forekomst av syn- og øyehelseproblemer blant innsatte i fengsel enn i befolkningen ellers.

Det er mer vanlig med ukorrigert langsynthet, skjeve hornhinner, retinopati grunnet misbruk av narkotika og alkohol, netthinneløsning, samsynsproblemer og flere andre tilstander.

I Norge er det per i dag ikke noe kjennskap til hvordan det står til med syn og øyehelse hos innsatte i norske fengsler.

Resultatene av synsundersøkelsene i Oslo fengsel vil bli presentert i Optikeren, fagfellevurderte tidsskrifter og ved forskningskonferanser.

Dagene som er satt av til synsundersøkelser er 28., 29., og 30. november. Det er rekruttert flere optikere som vil delta i prosjektet, men det er ønskelig med fler. Dette er frivillig humanitærarbeid.

Ønsker du mer informasjon om deltakelse? Send en epost til Anne Jervell, leder i Humanitærutvalget: anjervell@hotmail.com