Skepsis til forskningsresultat

Den 29. november synliggjorde optikerne.no en VG nyhet der risiko for glaukom ble relatert til bruk av P-piller. En amerikansk studie viser at bruk i tre år eller mer kan gi en fordoblet risiko for å få glaukom. Denne nyheten har skapt reaksjoner. Mange mener at rådene som gis ikke står i stil med forskningsresultatenes robusthet.

 
Ifølge Primary Health Net reagerer Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) på konklusjonen som gis av Dr Lin. MHRA bestrider funnene og påpeker at det etter deres mening ikke er funnet en sammenheng mellom P-pillebruk og glaukom.

 

Les mer på nettsiden til Primary health Net sine sider for optikk.

 

Russell Young er leder i International Glaucoma Association (IGA). Dette er en interesseorganisasjon som skal informere om glaukom og gjøre tilstanden kjent i befolkningen. Young sier blant annet dette på organisasjonens nettsider: “These are early findings which have not been correlated with other research studies. Although attention-raising, the evidence is weak and more investigation is needed before a link can be made between the long-term use of oral contraceptives and an increased risk of glaucoma.  Women should continue to take the contraceptive pill and eye drops, and if they have any concerns should discuss this with their General Practitioner and their Ophthalmologist”.

 

Les mer om IGA sitt syn på Dr. Lin sin forskning.

 

Norges Optikerforbund står derfor for oppsummeringen som ble gitt den 29. november: Norges Optikerforbund håper at det i fremtiden vil gjøres mer forskning på området slik at helsepersonell kan gi gode og dokumenterte råd i

forhold til p-pillebruk hos kvinner med risikofaktorer for glaukom.

 

Førsteamanuensis ved HiBu, Helle Falkenberg, har i høst bidratt sterkt til at forskningsresultater fra skolescreening på Kongsberg er gjort kjent i befolkningen. Falkenberg poengterer at det er viktig at informasjon fra fagpersoner er til å stole på. Hvis ikke vil befolkningen få redusert tillitt til forskere og andre som står frem i mediene. Samtidig poengterer Falkenberg at forskere bør synliggjøre sine funn, også via andre kanaler enn rene publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrift. – Det vil alltid være en avveining i forhold til når en velger å gå ut med informasjon i forhold til hvor solide resultatene er. Det at andre forskere har meninger om resultatene er vanlig i forskningens verden og noe alle forskere må leve med, fortsetter Falkenberg.