Skjulte synsvansker hos barn

Noen ganger kan problemer på skolen skyldes synsvansker som ikke er lette å avdekke. Det har NRK sett nærmere på i en bredt anlagt reportasje.

Gro Horgen Vikesdal (Foto: Studio S, Kongsberg)

Når hjernen spiller et puss

De mest utbredte synsvanskene hos barn kan fanges opp hos helsesykepleier eller optiker. Når problemene ligger inne i hjernen, er det ikke like enkelt.

Evnen til å sanse informasjonen fra synet, tolke det og få det til å gi mening, kalles visuell prosessering og det er dette NRK ser nærmere på i oppslaget.

De har blant annet intervjuet en optiker og en jente i Trondheim. 

Gro Horgen Vikesdal fra optikerutdanningen sier at optikere har god forståelse av vanskene knyttet til selve øyet, det optiske. Når problemene sitter i hjernen – hva gjør man da?

NTNU i Trondheim utvikler nå en metode for å avdekke slike vansker i et større forskningsprosjekt.

Første henvendelsen til Norges Optikerforbund om denne saken kom fra NRK i januar i fjor, og saken ble fulgt opp i august. Det er NRKs vitenskapsavdeling som har laget oppslaget.

Det kan du lese her