Skolen har ikke ansvar for synet

Hver fjerde forelder er misfornøyd med skolens oppfølging av barnas syn, viser en ny undersøkelse. Men ansvaret ligger ikke hos skolen. Slik fanger du opp synsfeil.

Hver syvende elev har behov for å få undersøkt synet, viser en stor, norsk undersøkelse fra 2013. (Foto: Kaia Means)

26 prosent av foreldre med barn i skolealder er misfornøyd med skolens oppfølging av barnas syn, viser en spørreundersøkelse TNS Gallup har gjort for Norges Optikerforbund. Ni prosent sier at de er svært misfornøyde.

– Trolig er det en god del foreldre som tror at synsfeil skal fanges opp av lærere og helsesøster, men det er ingen systematisk, obligatorisk kontroll av synet i norsk skole, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Andelen misfornøyde har økt med fire prosentpoeng siden en lignende undersøkelse ble gjort for to år siden. Manglende oppfølging oppgis som hovedgrunn for misnøyen.

– Det er ikke så underlig at mange tror elevenes syn er skolens ansvar. En lærer kan fange opp om en elev har problemer med å se det som står på tavlen, har problemer med lesing, eller myser mye. Mange optikere forteller også at skoler er flinke til å be foreldre om å få sjekket synet til barnet, sier Haugo.

Mange ser dårlig

Etter fireårskontrollen ligger hovedansvaret for å fange opp eventuelle synsfeil hos barnet hos foreldrene.

– De fleste skoler undersøker barn ved mistanke. Og noen skoler benytter helsesøster for å få kunnskap om skolebarnas syn, gjerne i 1. eller 2. klasse. Men det er viktig å få ut budskapet om at foreldre må følge med selv, sier Haugo.

I 2013 presenterte Institutt for optometri og synsvitenskap på Kongsberg en stor synsstudie av til sammen 7700 skolebarn over en tiårsperiode. Studien viste at hver syvende elev har behov for å få undersøkt synet, og at en av ni behøver briller og synstrening.

– Barn sier ikke automatisk fra om at de ser dårlig. Barnet tror at alle ser det samme som dem. Hvis de har sett uklart hele tiden, tror de at det skal være sånn, sier høgskolelektor Gro Horgen Vikesdal ved Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Horgen Vikesdal tar doktorgrad om barn og syn.

– Synsfeil kan for eksempel gi seg utslag i hodepine eller øyesmerter som er der i skoleuka, men ikke i helgene. Eller at barnet protesterer når du dekker til det ene øyet, men ikke det andre, sier hun.

Skjult

Ikke alle synsfeil gir åpenbare symptomer.

– Barn som har kort konsentrasjon, har vanskelig for å lære seg bokstaver, eller unngår nærarbeid, for eksempel når de skal gjøre lekser, bør undersøkes hos optiker. Vi vet også at det er en overhyppighet av synsfeil hos personer med lesevansker, sier Gro Horgen Vikesdal.

Norges Optikerforbund har laget følgende sjekkliste:

Tegnene:

¤ Skjeler, ett øye sklir ut til siden.

¤ Krasjer, dunker stadig bort i dørkarmer osv.

¤ Uoppmerksom eller gjetter når noe foregår på avstand, for eksempel på tavla i klasserommet, når dere kjører bil osv.

¤ Uvanlig kort lese- eller skriveavstand, nesa ned i boka. Holder gjenstander svært nært.

¤ Vrir på hodet – uvanlig hodestilling.

¤ Ord eller bokstaver ”hopper” på linjen.

¤ Blir fort trett av arbeid som er synskrevende.

¤ Ubehagelig å se på tavla eller TV-en, setter seg gjerne nærmere.

Kortversjon av studien fra 2013: http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2271180

Kontaktpersoner:

Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund, tlf. 906 36 826
Gro Horgen Vikesdal, høgskolelektor ved Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge, tlf. 468 04 624
Newswire er et oppdragsfinansiert nyhetsbyrå. Artikler, bilder og videoer er til fri bruk i pressen. Denne artikkelen er skrevet for Norges Optikerforbund.