Sliter med digitale verktøy

Blinde og svaksynte elever sliter med digitale læremidler og verktøy i skolen. Nå vil likestillingsministeren rydde opp.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Faller utenfor

NRK forteller om 9. klassingen Peder Smedsrud som har en medfødt øyesykdom som gjør at han ser svært lite.

– Det er ikke kjekt når jeg må bruke andre program enn klassekameratene mine, sier han.

En undersøkelse Oslo Economics gjorde i fjor, viste at alle de 10 digitale læremidlene de undersøkte, hadde mangler knyttet til universell utforming. 

Det rammer barn med funksjonsnedsettelser og synsvansker spesielt.

Det stilles en rekke krav til leverandørene av læremidler for universell utforming, men kontrollen av at de oppfyller regelverket er det leverandørene som selv står for. De krysser bare av på et egenmeldingsskjema.

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen mener hele situasjonen er uholdbar og sier hun vil følge det opp.

Les hele oppslaget hos NRK her