Slurver med sikten

Halvparten av unge bilførere under 30 år slurver med å fjerne snø, is og dugg på bilvinduene før de kjører avgårde. Dårlig sikt gir forelegg fra politiet. Kommer du ut for en ulykke, kan det få konsekvenser for forsikringsoppgjøret.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Tenk sikt, syn og sikkerhet!

Norstat har gjennomført en undersøkelse på vegne av forsikringsselskapet Frende for å kartlegge hvordan sikten er før landets bilførere setter seg bak rattet vinterstid.

Resultatene er nedslående.

En av tre kjører før rutene er fri for is og dugg, og for de yngste bilførerne under 30, gjelder det halvparten.

Minsket sikt går ut over trafikksikkerheten. Derfor er dette noe politiet kontrollerer. 

Fører skal ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, og påse at snø, is og dugg eller andre gjenstander som minsker sikt eller er forstyrrende, fjernes.

Hvis ikke, kan du få et minimunsforelegg på 2600 kroner. I verste fall kan det bli anmeldelse.

Kommer du ut for en ulykke, kan forsikringsutbetalingen bli avkortet, eller i verste fall forsvinne.

Les mer om dette og kravene til tilstrekkelig sikt i oppslaget hos Elbil24