Slutt å røyke – se bedre!

Svenske forskere har fulgt 44 000 svenske menn i 12 år. Røyker en mye, viser studien at risikoen for å få grå stær (katarakt) økes betydelig. Hos de som slutter å røyke vil færre få katarakt. Her får du noen gode fakta som kan brukes rådgivning i forhold til røyking.

 
Røyker du mer enn 15 sigaretter daglig øker risikoen for å få katarakt med 42 prosent. Slutter en å røyke, halveres risikoen i løpet av 20 år. Optikere bør ta med seg slike tall i sin synsrådgivning.

 

Selv om det er store individuelle forskjeller på hvordan kroppen reagerer på røyk, er dette nordiske tall som bør komme frem når synsfunksjonen diskuteres i røykesammenheng. Norges Optikerforbund minner på optikerens viktige rådgiverrolle i førstelinjen, spesielt i forhold til forebygging av synsproblemer og helseskade.

 

Les mer på nettsiden til Norsk Helseinformatikk.

 

Nyheten er tipset av Irene Langeggen