Smitten øker, husk smittevern

Smitte av Covid-19 er på vei opp flere steder i landet. Det er viktig at alle er bevisste sin rolle i smittevern og følger opp interne rutiner.

Rene hender er ett av de viktigste tiltakene for godt smittevern. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Fortsett det viktige arbeidet

Gode rutiner for smittevern kom raskt på plass i optikerbransjen i vår.

Nå som smittesituasjonen er økende flere steder, er det ekstra viktig å holde fast ved myndighetenes anbefalte smittevern-praksis i alle deler av samfunnet.

Optikerbransjen skal følge Folkehelseinstituttets veileder for Helsetjenester med en-til-en kontakt. Denne veilederen oppdateres ved behov.

Det ble gjort endringer i veilederen i august, da all reiseaktivitet utenfor Norge ble begrenset. Alt helsepersonell som har vært utenfor landets grenser bør testes og ikke ha pasientnært arbeid før negativt testresultat foreligger.

Klikk her for veileder

Informasjon om bransjens smittevernarbeid finnes også på medlemssidene til NOF/SI.