Sølvretinoskopet til Maren

Maren Søberg er tildelt Sølvretinoskopet for beste mastergradsprosjekt av Norges Optikerforbund. Oppgaven kan gi bedre forståelse av øyedominans i klinikk og som et bidrag til videre forskning.

Prisvinner Maren Søberg og generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Sølvretinoskopet er en pris som Norges Optikerforbund utdeler årlig for beste mastergradsprosjekt.

NOF har flere kriterier som legges til grunn for valget av prismottaker. Prisen baseres på en helhetsvurdering, det vil si presentasjon med besvarelser av spørsmål fra publikum og jury samt rapport med summering.

Mastergradsoppgaver som har som mål å tilegne daglig klinisk praksis ny fagkunnskap, verdsettes høyt fra Norges Optikerforbund sin side. Det som ofte kalles «hverdagsforskning» – det vil si kunnskap om egen praksis – er viktig for profesjonen.

Årets masteroppgaver har vist et stort spenn i tematikk og metodikk.

Temaer innenfor diabetes retinopati, corneal crosslinking, øyedominans og akkommodasjon, retinitis pigmentosa, tørre øyne, hodepine og makulaendringer har blitt belyst. Og vi blir også minnet på hvor viktig det er at optikere tar i bruk sin kompetanse om cykloplegisk refraksjon og diagnostiske dråper med hele tre masteroppgaver innenfor temaet, sa prisutdeler Hans Torvald Haugo.

– Årets kandidat og vinner har utvist kreativitet i valg av tema og har vist «hverdagsforskning» på sitt beste! Selve studiet er solid utført med en overbevisende og godt skrevet rapport som viser høy innsikt i metodikk og statistikk. Kandidaten hadde en svært god muntlig presentasjon.

Kandidaten lot seg ikke stille til veggs av kritiske spørsmål fra tilhørere og demonstrerte full oversikt over alle dataene sine. Profesjonalitet i alle ledd!

Kandidatens masteroppgave er et omfattende og viktig studie som benytter oppfinnsomme nye metoder og samtidig kommer fram med ny, spennende kunnskap som kanskje aldri tidligere har kommet fram.

– Masteroppgaven bidrar til økt forståelse for vårt fantastiske fag og kunnskap om øyedominans, både i klinikk og som et bidrag til videre forskning. 

Sølvretinoskopet og prisen for beste masterprosjekt i 2023 går til Maren Søberg for oppgaven «The Impact of Ocular Dominance, Refraction and Biometry on Accommodation Response in a Group of Children and Young Adults – A study of accommodation response using eccentric photorefraction»

Maren Søberg møter du i Optikerens augustutgave