Spennende politisk høst

Hvem havner i de ulike komiteene på Stortinget, og hvordan kommer regjeringen til å se ut i løpet av høsten? Det har betydning også for landets optikere.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo og daglig leder  Per Kristian Knudsen i Norges Optikerforbund er spent på hvem som havner i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget (Foto: Dag Øyvind Olsen)
En politisk kabal

Det er mange forhold som spiller inn for hvem som havner i de ulike komiteene på Stortinget. Den politiske kabalen skal legges på nytt etter et valg. Valgresultatet betyr selvsagt mye for styrkeforholdet, og hvor partiene ønsker å bruke sine politikere. 

Også regjeringsspørsmålet spiller inn. Det blir som regel en omrokkering når det gjelder statsråder og statssekretærer, og større endringer om flere partier går inn i regjering, som Venstre.

Det er i komiteene på Stortinget kunnskap dannes og grunnlag for politiske beslutninger i Stortinget legges.

Siden forrige Stortingsvalg har Norges Optikerforbund og Synsinformasjon lagt ned betydelige ressurser i dette politiske arbeidet. Både for å bli kjent med landets helsepolitikere, og for å komme med konkrete innspill til politisk arbeid.

Fra høsten 2013 ble dette arbeidet satt mer i system. Siden den gang har generalsekretær og daglig leder deltatt på flere politiske arenaer; I åpne høringer i Helse- og omsorgskomiteen, på politiske møteplasser som Arendalsuka og Helsepolitisk barometer, og i flere andre sammenhenger.

– Det er viktig at helsepolitikerne får kjennskap til hva optikere gjør, og kan gjøre. Nå kommer det nye politikere inn, mens andre forsvinner eller får andre komiteer på Stortinget, sier daglig leder Per Kristian Knudsen i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon.

Han håper politikere med helsefaglig bakgrunn, havner i Helse- og omsorgskomiteen. Uansett hvem det blir, skal de bli bedre kjent med optikeren som fagperson og helsepersonell!