Startskudd for NM i optometri

NM i optometri 2021 er i gang! Alle medlemmer i Norges Optikerforbund er invitert til å delta i innledende runde, som avsluttes 28. mars. Norgesmester skal kåres 25. april.

Regjerende Norgesmester i optometri er Solveig Pålerud i Molde (Foto: Dag Øyvind Olsen)

NM for 15. gang

Onsdag ble det sendt ut epost med invitasjonslenke til å delta i NM. Det er 50 spørsmål som skal besvares.

NM-general Hans Torvald Haugo sier mange av spørsmålene i stor grad er knyttet til tema for årets digitale fagkonferanse – barn og syn.

Noen av spørsmålene dreier seg om dekning av briller til barn og amblyopi, men også mye mer venter!

– Mange vil oppleve stor variasjon i spørsmålene. Mitt råd er å lese spørsmålene nøye. Det som kan virke vanskelig, kan være lett. Bruk tid på svaralternativene, anbefaler Hans Torvald Haugo.

Første runde går ikke på tid, men det gjør andre runde i april. De som går videre vil få en epost om det i månedsskiftet mars/april.

NM i optometri er en 15-årig tradisjon og med c)optikk på laget. I fjor var første året at det ikke kunne holdes en finale med tre finalister på podiet under fagkonferanse-helga. 

I år holdes det digital fagkonferanse søndag 25. april og vinneren av NM vil utropes på slutten av denne konferansen.

Det er resultatene fra runde 1 og 2 som avgjør hvem som til slutt kan utropes til Norgesmester i optometri 2021.