Statsbudsjettet: Optikere kan avlaste

Øyeleger i Norge gjør oppgaver som optikere gjør i flere andre land. Optikere kan avlaste både øyelegene og fastlegene mer, fastslo Norges Optikerforbund i en høring om Statsbudsjettet for Stortingets Helse- og omsorgskomité tirsdag.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund deltok i åpen høring i Stortinget om Statsbudsjettet på tirsdag (Skjermdump)

Køer innen øyehelse

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund trakk frem et eksempel der barn med synsproblemer er sendt fra Hammerfest til Tønsberg på grunn av kapasitetsproblemer i øyehelsetjenesten.

For Stortingets Helse- og omsorgskomité pekte han på at Norge har mange øyeleger, sammenlignet med andre land. En rekke øyeleger er avtalespesialister som jobber privat og har mange pasienter.

Likevel er det et kapasitetsproblem innen øyehelse, og det mener NOF kan ha sammenheng med at øyeleger i Norge på flere områder gjør oppgaver som optikere håndterer i andre land.

Haugo pekte på at optikere i Norge nå kan ta tre mastergradsfordypninger, noe som kan gjøre flere optikere i stand til å jobbe med avansert klinisk optometri – etter modell av AKS – Avansert klinisk sykepleie.

I Finland planlegges eksempelvis nå en utdanning som gjør optikere i stand til å behandle pasienter med medikamenter.

I den påfølgende spørrerunden i komiteen spurte helsepolitiker Sveinung Steinsland (H) Legeforeningen om hvordan de stilte seg til at optikere kan avlaste en presset legetjeneste.

– Det er mange som melder seg på for å avlaste og vi har et godt samarbeid med optikere og sykepleiere i kommunene. Vi skal passe oss for å få en rekke kliniske spesialister på små områder, men vi ønsker tverrfaglighet, sa president Marit Hermansen i Legeforeningen.